Restriktioner for ens seksualitet i et heteronormativt samfund

Restriktioner for ens seksualitet i et heteronormativt samfund

Et heteronormativt samfund er et samfund hvor normen for seksualitet er heteroseksualitet, alle andre seksualiteter bliver set som afvigelser (APA Dictionary of Psychology, n.d.). Samt betyder det at samfundet er baseret på en binær kønsforståelse, hvor der kun er mulighed for at være mand eller kvinde. Hvad betyder dette for hvordan vi udtrykker vores seksualitet og hvordan vi navigerer sex?

Heteroseksualitet bliver fejlagtigt set som standarden, det er i forlængelse af heteroseksualitet som norm at vi lærer om andre seksualiteter og vores egen (Katz, 2021). Det er derfor tit først når man føler man ikke identificerer sig med de heteronormative normer, at man kan begynde at indse det usynlige greb det har over en. Selvom man ikke er heteroseksuel, så lever man stadig i en verden som ser heteroseksualitet som den universelle standard (Katz, 2001). Samfundet er stadig struktureret med en binær kønsforståelse, hvor de to kønsidentiteter er mand og kvinde (Binær Kønsforståelse, 2021). Maskulinitet og femininitet er tilknyttet disse binære kønsidentiteter, og forstået i forlængelse af dem. Den binære kønsforståelse som er en del af det heteronormative samfund er derfor dybt integreret i vores alles tilværelse uanset seksualitet.

Spørgsmålet er derfor ikke om det påvirker vores seksualitet og den måde vi har sex på, da det absolut gør. Spørgsmålet vi skal stille os selv er snarere, på hvilke måder påvirker det os?

Ved at være bevidst om de heteronormative normer vi er pålagt, kan vi stille spørgsmålstegn til dem, og forestille os en tilværelse hvor vi ikke er styret af dem. Stil spørgsmålstegn til hvilke måder du performer maskulinitet og femininitet, hvor meget er bestemt af dig selv og hvor meget er forventet? De heteronormative normer vil have os til at tro at ens seksualitet, femininitet og maskulinitet kun kan performes på én måde. Alt dette kan begrænse hvordan vi udtrykker os seksuelt, da det allerede føles som om rammerne er lagt for en.
Hvor meget sex har vi, med forudfattede meninger om hvordan sex foregår i en binær kønsforståelse? Hvor meget sex er performet med den rigtige udtrykkelse af maskulinitet og femininitet i mente? Det er her vi opdager, hvor meget vi selv er underlagt de restriktioner de heteronormative normer påfører vores seksualitet.

Denne artikel er skrevet af Luna María Ziirsen-Aineto, som er kandidatstuderende i Kønsstudier i Tjekkiet, i Prag.

Referencer:

  • Katz, J. N. (2001). The Invention of Heterosexuality. K. L, Peiss (Ed.), Major Problems in the History of American Sexuality (pp. 349-356). Houghton Mifflin. (Originally published in 1980).