Sexafhængighed

Sexafhængighed

Skrevet af sexolog Mille Shade Weincke

Sex er overalt, og de fleste af os har tanker af seksuel karakter flere gange i døgnet. 80,4% af danskerne i Projekt Sexus-undersøgelsen mener, at det er vigtigt at have et godt sexliv og de færreste ville faktisk kunne undvære det – men spørgsmålet er, hvornår det at være optaget af sex bliver problematisk? Og hvad gør man, hvis man har mistet kontrollen over sin sexlyst?

Hvad er sexafhængighed?

Flere mennesker søger hjælp for at få kontrol over deres sexafhængighed, og selvom WHO har defineret sexafhængighed som en problematisk sundhedstilstand, er det stadig ikke anerkendt som en selvstændig diagnose.

Måske fordi det i et hyperseksualiseret samfund kan være svært at skelne mellem et sundt seksualliv med et højt ”forbrug” af sex, mod en decideret afhængighed. Men hvornår bliver noget til en afhængighed og hvordan ser sexafhængighed ud?

Alle former for afhængighed har nogle kriterier til fælles, som definerer forskellen på et forbrug og et misbrug. To af de tydeligste kendetegn er tab af kontrol og kompulsiv adfærd – dvs. at man simpelthen ikke kan lade være, trangen overtager, og det er måske først når man forsøger at stoppe, at det kan gå op for en, at man ikke kan. Derfor er fejlslagne forsøg på at stoppe også et typisk afhængighedstegn.

Et andet kriterie er, at man kan være så optaget af sit næste fix, at man mangler evnen til at udføre sine pligter – det kunne f.eks. være at gå på arbejde eller passe sine børn. Til trods for konsekvenserne ved dette, forsætter man som oftest adfærden, hvilket til tider medfører et tab af ens relationer.

Et af de mere fysiske afhængighedskendetegn viser sig bl.a. ved at hvis man forsøger at stoppe, kan få voldsomme abstinenssymptomer - omvendt hvis man fortsætter sit misbrug vil der ske en øget toleranceudvikling i hjernen, fordi den bliver mere resistent overfor dopamintilførsel.

Det resulterer i, at man skal have en større mængde af sit foretrukne ”drug” for at opnå samme effekt som tidligere – inden for sexafhængighed kunne det være, at man f.eks. starter med at se porno – noget der virker relativt ”uskyldigt” for mange, men som så ender ud i langt voldsommere seksuelle situationer.

Hvor kan man få hjælp til sexafhængighed?

Hvis du er nået til den erkendelse, at du tydeligt kan se, at de ovenstående kriterier er en del af dit liv, så er det på tide at søge hjælp - men hvor? Mange oplever nemlig en stigmatisering, når de henvender sig for at få hjælp pga. den manglende anerkendelse af sexafhængighed som en sygdom.

Der findes dog dygtige sexologer og psykologer som kan hjælpe dig ud af sexafhængigheden både i individuel- og gruppeterapi, og et godt pejlemærke at kigge efter her er, om de har meget erfaring inden for området eller er PCSA certificerede (Professional Certificate in Sex Addiction) – dvs. at de er specialuddannede inden for sexafhængighed.

Det er vigtigt at pointere, at målet med at arbejde med sin sexafhængighed ikke nødvendigvis er, at leve i total afholdenhed, som man kender det fra substansafhængigheder som alkohol og stoffer. I terapien bliver du bliver hjulpet til at udfolde en seksuel sundhed, hvor du bliver i stand til at skelne mellem gode og dårlige seksuelle vaner.

Du får en dybere forståelse for, hvor afhængigheden stammer fra, hvad der trigger dig og vigtigst af alt skaber du en vision for, hvad du vil med dit liv og hvilke værdier der er vigtige for dig i det. Der er altså hjælp at hente, og du kan sagtens komme ud på den anden side med et velfungerende sexliv, hvis du rækker ud.

Kilder:

Sex i Danmark – Nøgletal fra Projekt Sexus 2017-2018

Paula Hall – Understanding and Treating Sex addiction

Healthline – Sex Addiction

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.