mark med to forskellige blomster

Grænsesætning og dine behov

Skrevet af Molly Mørch - sexolog & psykoterapeut med speciale i sexologi og traumer

Jeg ser ofte klienter som ønsker at arbejde med grænser og behov. Mange udfordres af at have svært ved at mærke og sætte grænser, og samtidigt bliver egne behov også noget, der kan være svært helt at mærke eller udtrykke. I denne artikel beskrives nogle af de grundlæggende begreber i grænsesætning og hvordan det kan hænge sammen med behov.

To forskellige systemer

For det første er det vigtigt at forstå grænser og behov som to forskellige ting. Det kan godt være, at de kan påvirke hinanden, men de er ikke det samme. Når vi skiller de to ting ad bliver det noget mere klart hvad der er på spil, og dermed også lettere at arbejde på dem enkeltvis. Når vi skal lære nye færdigheder, er det som at lære et nyt sprog. Et skridt af gangen, og masser af øvelse!

Grænsesætning

Grænsesætning er det man gør, når man markerer en afstand mellem sig selv og andre. Afstanden kan være fysisk, den kan have med meninger, overbevisninger eller følelser at gøre, men den kan også bestå af meget andet. Grænser og grænsesætning er et meget stort område, så det følgende er en meget kort introduktion.

Jeg plejer at sige at der er tre trin i grænsesætning. Hvert trin skal læres og øves, og man starter med det første. De tre trin er:

  1. At sanse eller mærke grænser
  2. At udtrykke grænser (verbalt eller nonverbalt)
  3. At holde grænser

Det kan være en længere rejse at lære at sætte grænser, da det desværre er de færreste der har lært det “hjemmefra”. Heldigvis kan vi lære det som voksne. Grænser er ofte meget forskellige, og derfor er det især vigtigt at kommunikere omkring dem. Overskridelse af grænser kan være enormt ubehageligt, men måske kan den anden ikke forstå eller se grænsen. Øv dig i et trin af gangen. Man kan godt øve med sig selv, evt. ved at skrive ens overvejelser og tanker ned, men det er også oplagt at have en ven eller partner, man kan øve sig med. Især det sidste element i grænsesætning kan være svært for mange, altså det med at holde grænsen. I sidste ende kan det betyde at man fysisk flytter sig fra en situation. I mine forløb ser jeg oftest forandringer over en længere periode hvor man arbejder med temaet i måske 3 - 12 måneder, så forbered dig på, at det ikke er noget, der kan læres fra den ene dag til den anden.

Behov

Hvis man ser en grænse som en afstand eller et nej, så kan man se et behov som en invitation eller et ja. Grænser sætter man samtidigt ikke kun for at holde noget ude, men også for at gøre plads til sig selv. Det kan derfor være en god ide også at lære at mærke egne behov. For den plads man skaber for sig selv ved at sætte en grænse, skal blandt andet fyldes ud med et behov - som man altså skal kunne mærke og sætte ord på.  

Husk, at behov bedst bliver udtrykt på egen banehalvdel fx. “Jeg har behov for noget kontakt, gerne noget blød fysisk berøring. Er det noget du kunne have lyst til?”. Mange kommer til at udtrykke behov som noget andre skal udfylde for dem, og det kan hurtigt blive mudret eller udfordrende. Sætninger der starter med “Jeg har behov for at du…” kan derfor være gode at tage med hjem på en eller anden måde.

Vores grænser og vores behov er vores egne

Husk, at vores grænser og vores behov er vores egne, og i sidste ende er vores eget ansvar. Det er aldrig vores skyld, hvis vi har oplevet grænseoverskridende adfærd tidligere i vores liv. Samtidig kan vi være med til at tage ansvar for at det ikke sker igen. En del af at arbejde på grænser og behov er, at vi lærer nogle nye ressourcer, der kan bringe os andre steder hen i livet. Vi kan ikke ændre de ting, der allerede er sket, men vi kan selv være med til at bestemme, hvad vi arbejder på hos os selv, så vi kan være med til at forme fremtiden.

 

Læs også: Hvad er jalousi?

Læs også: 5 typer intimitet, som ikke er sex

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.